Masz pytania ? +48 517 333 173


CennikDASMED
TRANSPORT MEDYCZNY I SANITARNY ŁÓDŹ
PRZEWÓZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

w granicach administracyjnych miasta Łódź


      w jedną stronę w jedną stronę: 100,00 zł   (np. MIEJSCE ZAMIESZKANIA → SZPITAL) (ODBIÓR ZE SZPITALA/PORADNI → MIEJSCE ZAMIESZKANIA)


w jedną stronęczas oczekiwaniaw drugą stronę / powrót w dwie strony: 150,00 zł + czas oczekiwania  (np.MIEJSCE ZAMIESZKANIA – PORADNIA – MIEJSCE ZAMIESZKANIA)


    ⚠ czas oczekiwania – każde rozpoczęte 10 minut czasu oczekiwania – dodatkowo płatne 10,00 zł / pełna godzina – 60,00 zł

Z naszym transportem medycznym nie czekają Państwo w kolejce w przychodni. Pacjent zawsze jest przyjmowany poza kolejnością – zespół transportu medycznego ma pierwszeństwo przed innymi pacjentami w przychodniach specjalistycznych i na badaniach. Nasi pracownicy pomogą w przyśpieszeniu formalności,pomogą w posługiwaniu się dokumentacją medyczną i jej poprawnym wypełnieniu, dopilnują wystawienia przez lekarza recept, skierowań, zleceń, uzgodnią termin kolejnej wizyty.


BEZPŁATNIE: znoszenie/wnoszenie z/na piętro, dojazd do pacjenta, przejazd 1 osoby (opiekuna, członka rodziny)


 

poza granicami administracyjnymi miasta Łódź

w jedną stronę: 100,00 zł + opłata za każdy przejechany kilometr

w dwie strony: 200,00 zł + opłata za każdy przejechany kilometr

cena za 1 kilometr (w przypadku długiej trasy możliwa negocjacja ceny): dotyczy powyżej 1000 KM


 

t – AMBULANS TRANSPORTOWY/BUS (kierowca + ratownik KPP) – 2,00 zł

niep – AMBULANS PODSTAWOWY (kierowca + ratownik medyczny) – 2,50 zł

S – AMBULANS SPECJALISTYCZNY (kierowca ratownik medyczny + ratownik medyczny + lekarz ) – 5,00 zł + 1 h = 100,00 zł


 

USŁUGI DODATKOWE :


Czas oczekiwania Zespołu Transportu Medycznego z Pacjentem w poradni/szpitalu

Z naszym transportem medycznym nie czekają Państwo w kolejce w przychodni. Pacjent zawsze jest przyjmowany poza kolejnością – zespół transportu medycznego ma pierwszeństwo przed innymi pacjentami w przychodniach specjalistycznych i na badaniach. Nasi pracownicy pomogą w przyśpieszeniu formalności,pomogą w posługiwaniu się dokumentacją medyczną i jej poprawnym wypełnieniu, dopilnują wystawienia przez lekarza recept, skierowań, zleceń, uzgodnią termin kolejnej wizyty.

pierwsze 15 minut – BEZPŁATNIE (dotyczy transportu w jedną stronę)

każde rozpoczęte 10 minut – dodatkowo płatne 10,00 zł (pełna godzina – 60,00 zł)

 


Usługa Zniesienia/Wniesienia/Przeniesienia bez transportu medycznego/sanitarnego

Przyjazd Zespołu Transportu Medycznego w celu zniesienia bądź wniesienia osoby z dysfunkcją narządu ruchu – usługa bez transportu z pkt. A do pkt B.

Istnienie również możliwość przeniesienia osoby leżącej z łóżka na łóżko (z łóżka tradycyjnego na specjalistyczne w tym samym mieszkaniu np. w innym pokoju)

Koszt wykonania usługi Zniesienia/Wniesienia/Przeniesienia – 100,00 zł – na terenie miasta Łódź


OPŁATY DODATKOWE:

bariery wagowe – wyceniane indywidualnie

dni wolne ( weekendy, święta ) + 50% wartości całego zlecenia

zlecenia pilne – wyceniane indywidualnie


 

Wszelkie dane i informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
* Dyspozytor/ Kierownik zespołu – może odmówić realizacji zlecenia – bez podania przyczyny.

Aktualizacja informacji 24-12-2017

 

mediraty_finansowanie_logo_h