DASMED

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Pn - Pt: 8:00 - 22:00

Sob / Nd / Świ. : całą dobę

+48 517-333-173

wew. 1 - TRANSPORT MEDYCZNY
wew. 2 - ZABEZPIECZENIA
wew. 3 - TESTY COVID-19 24/h

Zabezpieczenie medyczne imprez Eventów Łódź

DASMED  jest podmiotem leczniczym posiadającym duże doświadczenie w dziedzinie ratownictwa medycznego. Dzieje się tak za sprawą wykwalifikowanego zespołu ludzi, stanowiącego serce firmy, który reprezentuje różnego rodzaju zawody medyczne takie jak: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny , ratownik z ukończonym kursem KPP.

dasMED, jest współtwórcą konsorcjum firm medycznych, specjalizujących się w zabezpieczeniach medycznych imprez masowych. Dzięki olbrzymiemu zaufaniu do siebie oraz pełnemu profesjonalizmowi każdej z firm, stajemy się dużym i silnym konsorcjum posiadającym olbrzymi potencjał oraz możliwości. W swoich zasobach posiadamy obecnie : 6 Ambulansów, 2 QUADY Ratownicze, 6 motocykli Ratowniczych, oraz dziesiątki specjalistów : Lekarzy, Ratowników Medycznych, Ratowników KPP, Ratowników Drogowych, którzy są w stanie perfekcyjnie zabezpieczyć każdą dużą oraz małą imprezę, na której opieka medyczna jest wskazana. Jeśli poszukujecie Państwo profesjonalnych firm, które sprostają każdemu dużemu zleceniu, zachęcamy do kontaktu, w Trosce o Bezpieczeństwo uczestników warto wybrać do zabezpieczenia właśnie Nas.


Zabezpieczamy medycznie : 

 • imprezy masowe koncerty, pikniki, festyny, uroczystości miejskie i gminne, mecze, zawody
 • imprezy firmowe, bankiety, konferencje, imprezy okolicznościowe
 • plany filmowe, udział kaskaderów, efekty pirotechniczne
 • wizytacje VIP
 • każde zadania, których inni się boją 🙂
Fragment ustawy o minimalnych wymaganiach dot. Imprez Masowych

Zabezpieczenie medyczne masowej imprezy artystyczno-rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej innej
 niż mecz piłki nożnej ustala się na podstawie przewidywanej liczby uczestników w następujący sposób: 
1)	w zakresie zespołów wyjazdowych:
a)	do 5 000 uczestników – jeden zespół bez lekarza,
b)	od 5 001 do 25 000 uczestników – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza,
c)	od 25 001 do 65 000 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,
d)	od 65 001 uczestników - jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde 
rozpoczęte kolejne 120 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników - jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem;
2)	w zakresie patroli ratowniczych:
a)	do 5 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy,
b)	od 5 001 do 65 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy na każde 
rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 5 000 uczestników,
c)	od 65 001 uczestników – siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde 
rozpoczęte kolejne 15 000 uczestników - jeden patrol ratowniczy;
3)	w zakresie punktów pomocy medycznej:
a)	od 10 000 do 110 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej na każde 
rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,
b)	od 110 001 uczestników – dwa punkty pomocy medycznej oraz na każde 
rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 110 000 uczestników - jeden punkt pomocy medycznej.

Ostatnio zrealizowane zlecenia

TRANSPORT MEDYCZNY ŁĘCZYCA

TRANSPORT MEDYCZNY ŁĘCZYCA   Firma DASMED, świadczy usługi transportu medycznego oraz sanitarnego dla mieszkańców Łęczycy (woj. łódzkie)  – Transport medyczny Łódź  należy do usług specjalistycznych, niestety nie są one często dostępne

Czytaj dalej
NA CO POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ ORGANIZATOR IMPREZY, PRZY WYBORZE PODMIOTU DO ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO?
 •  zabezpieczenie medyczne imprez jest świadczeniem medycznym, w związku z czym może być realizowane jedynie przez podmioty lecznicze.
 •  podmiotem leczniczym jest jednostka wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą spełniająca szereg wymagań prawnych i sanitarnych, mająca prawo do zabezpieczenia medycznego imprez oraz dostępu do środków farmakologicznych będących na wyposażeniu ambulansu
 •  personel medyczny imprezy powinien być zawsze wyposażony w defibrylator posiadający aktualny paszport techniczny do wglądu dla Organizatora.
 •  defibrylator jest to urządzenie medyczne ratujące życie w przypadku zatrzymania akcji serca
  każdy wykonawca usługi musi posiadać aktualną polisę OC dla podmiotu leczniczego, sama polisa OC personelu medycznego jest niewystarczająca do objęcia ochroną wszystkich zdarzeń, prawidłowa kwota dla wszystkich zdarzeń to 350,000 EUR.
 •  udzielanie świadczeń medycznych w ramach zabezpieczenia medycznego imprezy wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej każdej interwencji
 •  personel medyczny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, których potwierdzeniem jest dyplom Ratownika Medycznego, pielęgniarki, lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu.

Warto pamiętać, że organizator imprezy masowej, podczas której liczba obecnych wynosi przynajmniej 300 osób (w obiektach zamkniętych) lub 1000 osób (w przypadku imprez na wolnym powietrzu) w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 1997, Nr 106, poz. 680, wraz z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom imprezy. Proponujemy obstawę medyczną imprez masowych o dowolnym charakterze (festyny, koncerty, pikniki, sportowe itp.). 

Art. 5.
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatorów wymogów w zakresie:
-zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
-ochrony porządku publicznego;
-zabezpieczenia pod względem medycznym
;

-zapewniania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ODDAJEMY NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY 

ZESPÓŁ WYJAZDOWY BEZ LEKARZA

ZESPÓŁ PODSTAWOWY "P"
od 150,00 PLN / 1 ROBOCZOGODZINA
 • W ZESPOLE 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 • AMBULANS WYPOSAŻONY ZGODNIE Z USTAWĄ O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

ZESPÓŁ WYJAZDOWY Z LEKARZEM

ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY "S"
od 300,00 PLN / 1 ROBOCZOGODZINA
 • W ZESPOLE LEKARZ + 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 • AMBULANS WYPOSAŻONY ZGODNIE Z USTAWĄ O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

RATOWNICZY PATROL PIESZY

120 PLN / 1 ROBOCZOGODZINA
 • W ZESPOLE 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / KPP
 • PLECAK RATOWNICZY WYPOSAŻONY ZGODNIE Z USTAWĄ O IMPREZACH MASOWYCH
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ

450 PLN / 1 ROBOCZOGODZINA
 • W ZESPOLE LEKARZ + 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNY / PIELĘGNIARKA
 • OZNAKOWANY NAMIOT Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM

Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób. Jeśli odbywa się w hali – to liczba uczestników wynosi ponad 300 osób. Do imprez masowych według ustawy nie należą np. festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, olimpiady niepełnosprawnych itp.

Organizatorem imprezy masowej może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Impreza masowa musi zostać odpowiednio zabezpieczona. W myśl ustawy pod pojęciem zabezpieczenia imprezy kryje się ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej Organizator.

Bezpieczeństwo imprezy masowej  polega na spełnieniu przez organizatora wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie, w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności ppoż. i sanitarnymi.

 

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane przedsięwzięcie, podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany i wyposażony Zespół Ratownictwa Medycznego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zabawy. Dobra organizacja zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia dróg dojścia i ewakuacji poszkodowanych. Rozlokowanie zespołów ratowniczych i dróg ich dojścia do poszkodowanych powinno być zaplanowane w taki sposób, aby mogły one dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w ciągu 5 minut. Do najtrudniejszych zadań zespołów ratowniczych należy dotarcie do osób wymagających pomocy, które znajdują się w tłumie. Cały personel medyczny odpowiedzialny za zabezpieczenie Medyczne imprezy masowej powinien być kierowany przez jedna osobę,

Zakres udzielania pierwszej pomocy podczas trwania imprezy masowej:

 • pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia
 • leczenie na miejscu zdarzenia
 • transporty do odpowiednich szpitali w przypadku obecności minimum 2 Ambulansów

Pomoc medyczna w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej powinna obejmować:

 • pomoc w drobnych obrażeniach – bóle głowy, zębów, otarcia, skaleczenia, tamowanie krwawień, zakładanie opatrunków, zaopatrywanie złamań
 • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS/BTLS) – ocena parametrów życiowych, resuscytacja bezprzyrządowa
 • zaawansowane zabiegi ratujące życie ( ALS, ATLS, ACLS) – intubacja, wykonanie dostępu dożylnego, podawanie płynów i leków, defibrylacja.

W ostatnim czasie Miniterstwo Zdrowia przygotowało odpowiednią ustawę – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012 r.

Wycena obstawy medycznej kalkulowana jest zawsze indywidualnie z uwzględnieniem następujących elementów:
– miejsce i charakter imprezy
– czas trwania
– liczba uczestników
– wymagana ilość i rodzaj zespołów Ratownictwa Medycznego
– ocena ryzyka

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przesłanie powyższego zapytania ofertowego bądź wiadomość pod mailem biuro[at]dasmed.pl (at-@) osoba odpowiedzialna za realizację zabezpieczeń medycznych skontaktuje się z Państwem w maksymalnie krótkim czasie (do 2 godzin) w zapytaniu proszę opisać :

 1. ILOŚĆ OSÓB DO OBJĘCIA OPIEKĄ MEDYCZNĄ:
 2. TERMIN ZLECENIA :
 3. GODZINY REALIZACJI ZLECENIA :
 4. CHARAKTER ZLECENIA :
 5. ZLECAJĄCY :
 6. LOKALIZACJA :