DASMED

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 143

92-332 Łódź

Pn - Pt: 8:00 - 18:00

Sob / Nd / Świ. : całą dobę

+48 517-333-173

wew.1 ➜ Transport Medyczny
wew.2 ➜ Zabezpieczenie Medyczne
wew.3 ➜ Obsługa służb

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ODDAJEMY NASTĘPUJĄCE ZESPOŁY 

ZESPÓŁ WYJAZDOWY BEZ LEKARZA

ZESPÓŁ PODSTAWOWY "P"
 • W ZESPOLE 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 • AMBULANS WYPOSAŻONY ZGODNIE Z USTAWĄ O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

ZESPÓŁ WYJAZDOWY Z LEKARZEM

ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY "S"
 • W ZESPOLE LEKARZ + 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 • AMBULANS WYPOSAŻONY ZGODNIE Z USTAWĄ O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

RATOWNICZY PATROL PIESZY

 • W ZESPOLE 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / 2 RAOTWNIKÓW KPP
 • PLECAK WYPOSAŻONY ZGODNIE Z USTAWĄ O IMPREZACH MASOWYCH
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ

 • W ZESPOLE LEKARZ + 2 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH / PIELĘGNIARZ
 • OZNAKOWANIE NAMIOTU FIRST AID - PEŁNE WYPOSAŻENIE NAMIOTU ALS - OZNAKOWANY NAMIOT Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

USŁUGA 1 RATOWNIKA MEDYCZNEGO

DOTYCZY MAŁYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH / EVENTÓW
 • 1 RATOWNIK MEDYCZNY
 • PLECAK BLS + AED
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

USŁUGA 1 RATOWNIKA KPP

DOTYCZY IMPREZ MASOWYCH - JAKO PATROL PIESZY
 • 1 RATOWNIK KPP
 • PLECAK KPP
 • ZAPYTAJ DYSPOZYTORA O BONUS

Zabezpieczenie medyczne imprez Eventów Łódź

DASMED - JEST PODMIOTEM LECZNICZYM  Nr wpisu RPWDL 000000172705


 

Zabezpieczamy medycznie : 

 • imprezy masowe koncerty, pikniki, festyny, uroczystości miejskie i gminne, mecze, zawody
 • imprezy firmowe, bankiety, konferencje, imprezy okolicznościowe
 • plany filmowe, udział kaskaderów, efekty pirotechniczne
 • wizytacje VIP
 • każde zadania, których inni się boją 🙂

Każda impreza z dużą liczbą uczestników a w szczególności impreza o charakterze masowym wymaga od Organizatora zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom. Wiedząc jak wielka odpowiedzialność ciąży na Organizatorze, proponujemy naszą pomoc i doradztwo w wyborze odpowiedniego sposobu zabezpieczenia.

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 roku z późniejszymi zmianami) Organizator każdej imprezy, gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

        1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu

         300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych                                                            

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy.

Zachęcamy Organizatorów do skorzystania z naszej oferty na zabezpieczenie medyczne także w przypadku kiedy planowane wydarzenie nie podlega pod przepisy imprezy masowej.

Za każdym razem dostosowujemy ofertę do potrzeb wydarzenia opracowując Plan Zabezpieczenia Medycznego, tak aby uczestnicy imprezy otrzymali profesjonalną pomoc medyczną oraz aby spełnić wymogi formalne dotyczące tego zagadnienia.

ZADOWOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZABEZPIECZANYCH PRZEZ NAS IMPREZ MASOWYCH JEST DLA NAS SPRAWĄ NADRZĘDNĄ

Posiadamy wszelkie możliwości pozwalające nam na wykonanie nawet najbardziej wymagających zabezpieczeń medycznych.

Zespoły ratownictwa medycznego – karetki

 • Ambulansy w standardzie „S”,
 • Ambulansy w standardzie „P”,
 • Pojazd ratowniczy z napędem 4×4

 Patrol ratowniczy z Defibrylatorem AED

 • Piesze patrole ratowników,
 • Patrol rowerowy,
 • Patrol stosujący pojazdy elektryczne Segway

Punkt pomocy medycznej

 • Specjalny namiot przystosowany do działań ratowniczych ze sprzętem medycznym,
 • Skład osobowy to lekarz i ratownik medyczny

Koordynator medyczny imprezy masowej

 • Lekarz lub ratownik medyczny odpowiadający za koordynację i komunikację podczas imprezy masowej

Dodatkowo podczas trwania zabezpieczenia imprezy masowej możemy przeprowadzić pokazy ratownictwa lub szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczestników imprezy.

Posiadamy wszelkie zgody, zezwolenia oraz doświadczenie pozwalające nam na sprawne zaplanowanie działań medycznych podczas imprez masowych.

Specyfika zabezpieczenia, jego zakres oraz warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie z Zamawiającym jednak dla ułatwienia przedstawiamy przykładowe konfiguracje składu zabezpieczeń medycznych na podstawie par. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Wydarzenie w przestrzeni otwartej:

 1. od 1000 do 5000 osób:

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

– 1 Patrol Ratowniczy.

 1. od 5001 do 10 000 osób:

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

– 2 Patrole Ratownicze.

III. od 10 001 do 15 000 osób:

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

– 1 Punkt Pomocy Medycznej

– 2 Patrole Ratownicze

– 1 Koordynator Medyczny Imprezy.

 1. od 15 001 do 25 000 osób:

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu S (karetka z lekarzem),

– 1 Zespół Ratownictwa Medycznego typu P (karetka bez lekarza),

– 1 Punkt Pomocy Medycznej

– 3 Patrole Ratownicze,

– 1 Koordynator Medyczny Imprezy.

Ostatnio zrealizowane zlecenia

TRANSPORT MEDYCZNY ŁĘCZYCA

TRANSPORT MEDYCZNY ŁĘCZYCA   Firma DASMED, świadczy usługi transportu medycznego oraz sanitarnego dla mieszkańców Łęczycy (woj. łódzkie)  – Transport medyczny Łódź  należy do usług specjalistycznych, niestety nie są one często dostępne

Czytaj dalej

TRANSPORT MEDYCZNY TOMASZÓW MAZOWIECKI

TRANSPORT MEDYCZNY TOMASZÓW MAZOWIECKI  Firma DASMED, świadczy usługi transportu medycznego oraz sanitarnego dla mieszkańców TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO – Transport medyczny Łódź  należy do usług specjalistycznych, niestety nie są one często dostępne

Czytaj dalej
NA CO POWINIEN ZWRÓCIĆ UWAGĘ ORGANIZATOR IMPREZY, PRZY WYBORZE PODMIOTU DO ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO?
 •  zabezpieczenie medyczne imprez jest świadczeniem medycznym, w związku z czym może być realizowane jedynie przez podmioty lecznicze.
 •  podmiotem leczniczym jest jednostka wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą spełniająca szereg wymagań prawnych i sanitarnych, mająca prawo do zabezpieczenia medycznego imprez oraz dostępu do środków farmakologicznych będących na wyposażeniu ambulansu
 •  personel medyczny imprezy powinien być zawsze wyposażony w defibrylator posiadający aktualny paszport techniczny do wglądu dla Organizatora.
 •  defibrylator jest to urządzenie medyczne ratujące życie w przypadku zatrzymania akcji serca
  każdy wykonawca usługi musi posiadać aktualną polisę OC dla podmiotu leczniczego, sama polisa OC personelu medycznego jest niewystarczająca do objęcia ochroną wszystkich zdarzeń, prawidłowa kwota dla wszystkich zdarzeń to 350,000 EUR.
 •  udzielanie świadczeń medycznych w ramach zabezpieczenia medycznego imprezy wymaga prowadzenia dokumentacji medycznej każdej interwencji
 •  personel medyczny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, których potwierdzeniem jest dyplom Ratownika Medycznego, pielęgniarki, lekarza z pełnym prawem wykonywania zawodu.

Warto pamiętać, że organizator imprezy masowej, podczas której liczba obecnych wynosi przynajmniej 300 osób (w obiektach zamkniętych) lub 1000 osób (w przypadku imprez na wolnym powietrzu) w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 1997, Nr 106, poz. 680, wraz z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej uczestnikom imprezy. Proponujemy obstawę medyczną imprez masowych o dowolnym charakterze (festyny, koncerty, pikniki, sportowe itp.). 

Art. 5.
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatorów wymogów w zakresie:
-zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
-ochrony porządku publicznego;
-zabezpieczenia pod względem medycznym
;

-zapewniania odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób. Jeśli odbywa się w hali – to liczba uczestników wynosi ponad 300 osób. Do imprez masowych według ustawy nie należą np. festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne i koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach, olimpiady niepełnosprawnych itp.

Organizatorem imprezy masowej może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Impreza masowa musi zostać odpowiednio zabezpieczona. W myśl ustawy pod pojęciem zabezpieczenia imprezy kryje się ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej Organizator.

Bezpieczeństwo imprezy masowej  polega na spełnieniu przez organizatora wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie, w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności ppoż. i sanitarnymi.

 

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej jest to skoordynowane przedsięwzięcie, podejmowane przez organizatora imprezy i firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany i wyposażony Zespół Ratownictwa Medycznego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zabawy. Dobra organizacja zabezpieczenia medycznego imprezy masowej wymaga odpowiedniego zabezpieczenia dróg dojścia i ewakuacji poszkodowanych. Rozlokowanie zespołów ratowniczych i dróg ich dojścia do poszkodowanych powinno być zaplanowane w taki sposób, aby mogły one dotrzeć pieszo do najdalszych sektorów w ciągu 5 minut. Do najtrudniejszych zadań zespołów ratowniczych należy dotarcie do osób wymagających pomocy, które znajdują się w tłumie. Cały personel medyczny odpowiedzialny za zabezpieczenie Medyczne imprezy masowej powinien być kierowany przez jedna osobę,

Zakres udzielania pierwszej pomocy podczas trwania imprezy masowej:

 • pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia
 • leczenie na miejscu zdarzenia
 • transporty do odpowiednich szpitali w przypadku obecności minimum 2 Ambulansów

Pomoc medyczna w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej powinna obejmować:

 • pomoc w drobnych obrażeniach – bóle głowy, zębów, otarcia, skaleczenia, tamowanie krwawień, zakładanie opatrunków, zaopatrywanie złamań
 • podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS/BTLS) – ocena parametrów życiowych, resuscytacja bezprzyrządowa
 • zaawansowane zabiegi ratujące życie ( ALS, ATLS, ACLS) – intubacja, wykonanie dostępu dożylnego, podawanie płynów i leków, defibrylacja.

W ostatnim czasie Miniterstwo Zdrowia przygotowało odpowiednią ustawę – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012 r.

Wycena obstawy medycznej kalkulowana jest zawsze indywidualnie z uwzględnieniem następujących elementów:
– miejsce i charakter imprezy
– czas trwania
– liczba uczestników
– wymagana ilość i rodzaj zespołów Ratownictwa Medycznego
– ocena ryzyka

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o przesłanie powyższego zapytania ofertowego bądź wiadomość pod mailem biuro[at]dasmed.pl (at-@) osoba odpowiedzialna za realizację zabezpieczeń medycznych skontaktuje się z Państwem w maksymalnie krótkim czasie (do 2 godzin) w zapytaniu proszę opisać :

 1. ILOŚĆ OSÓB DO OBJĘCIA OPIEKĄ MEDYCZNĄ:
 2. TERMIN ZLECENIA :
 3. GODZINY REALIZACJI ZLECENIA :
 4. CHARAKTER ZLECENIA :
 5. ZLECAJĄCY :
 6. LOKALIZACJA :